Technologičtí „strážci“ v boji o přežití: Ohrožené druhy chrání speciální systém

Technologičtí „strážci“ v boji o přežití: Ohrožené druhy chrání speciální systém

Přírodní ekosystémy na naší planetě čelí těžkému období. Měnící se klima, rostoucí znečištění prostředí i nadměrné vytěžování zdrojů  patří mezi hlavní faktory, které ohrožují přežití řady živočišných i rostlinných druhů. Dopady lidské činnosti na zdraví přírody kolem nás jsou plíživé, čím dál víc je však pomáhá odhalit pečlivý monitoring biologické rozmanitosti. Díky spolupráci a dobrovolníkům vyzbrojeným nejnovějšími technologiemi tak lze nejen předvídat působení negativních vlivů, ale také zmírňovat jejich dopady či je zcela odvrátit. 

Příroda dnes zpívá jinak

Také se při procházce lesem, v horách nebo okolo vody rádi zaposloucháte do zvuků kolem vás? Naši předkové však překvapivě poslouchali zcela jinou kakofonii. Průzkum akustických záznamů přírody napříč více než 200 tisíci různými lokalitami Evropy a Severní Ameriky dokládá, že za posledních 25 let nejenže poklesla intenzita ptačího zpěvu, ztenčila se také jeho rozmanitost. Na některých místech jde přitom o změnu velmi výraznou, přímo spojenou s drastickým úbytkem ptactva v dané oblasti.

S poklesem diverzity ptačí říše se potýká i Itálie, a především v chráněných oblastech kráteru Astroni či toskánského poloostrova Orbetello k tomuto poklesu přispívá například také nelegální pytláctví. Místní pobočka mezinárodní ochranářské organizace WWF (Světový fond na ochranu přírody) proto spojila síly s neziskovou organizací Rainforest Connection (RFCx) a technologickým gigantem Huawei a do boje s pytláky nasadila akustický monitorovací systém.


Naslouchání přírodě 2.0

Síť malých technologických strážců zvaných „Guardians“ je strategicky rozmístěná napříč chráněnými oblastmi a slouží nejen k odhalení zvuků spojených s nelegálními činnostmi, ale také ke komplexnímu pochopení současné biologické rozmanitosti. K dnešnímu dni bylo shromážděno téměř 273 tisíc nahrávek ze 72 různých míst a kombinace umělé inteligence a manuálního ověřování vedla k identifikaci 47 druhů ptáků. Data odhalila také jeden kriticky ohrožený druh, jímž je šedohnědá koliha velká. Díky získaným informacím mají ochránci detailní přehled o všem, co se v dané oblasti šustne, ale také mohou aktivněji pracovat na opatřeních, která zajistí ptákům klid a bezpečí.


Italský model nicméně není tak docela novinkou. Systém akustického monitoringu již RFCx společně s Huawei rozjela například v Chile, Tichomoří či v Mexiku, kde sesbírané poznatky slouží jako cenné indicie pro stanovení cílených opatření na ochranu přírody a také ke zkvalitnění ochranářských postupů. Příkladem je aktivita obou společností a státního i vzdělávacího sektoru v mexické národní rezervaci Dzilam, kde má síť Guardians dopomoci k většímu porozumění lokálnímu přírodnímu ekosystému.

Technologie v korunách stromů

Mapování této oblasti není vzhledem k její neproniknutelnosti vůbec jednoduché, přesto bylo vybráno 25 konkrétních druhů, včetně ohroženého jaguára amerického, na něž je zaměřen pečlivý monitoring kombinující akustické záznamy se záznamy s fotopastí. „Toto zařízení nám pomůže monitorovat ekosystém po celý rok,“ vysvětluje koordinátorka projektu Tech4Nature Regina Cervera, zatímco ke stromu připevňuje maskovanou krabičku. Díky tomu lze pozorovat nejen jednotlivé druhy, ale i změny v jejich výskytu, chování a zvycích v průběhu jednotlivých ročních období. 

Doposud bylo v národní rezervaci shromážděno přes 20 000 obrázků, 710 videí a 170 000 zvukových nahrávek, včetně záznamů zhruba padesátky endemických druhů. Právě porozumění fungování jednotlivých ekosystémů může lidstvu výrazně pomoci s jejich ochranou. Péčí o naše životní prostředí a krásy přírody navíc jdeme vstříc nejen naší vlastní lepší budoucnosti, ale také zajišťujeme zelenější svět pro budoucí generace.