Evropa je pozadu a začíná situaci řešit

Evropa je pozadu?

Čtvrtá průmyslová revoluce: Technologie jako základ globálního rozvoje

První a druhá průmyslová revoluce se odehrávaly v Evropě. Revoluce informačních technologií započala v Americe, čtvrtá průmyslová revoluce se začíná rozbíhat mezi Asií a Amerikou. Evropa v tomto soupeření zatím zůstává pozadu. 

Parní stroj

1. průmyslová
revoluce
Parní stroj

Elektřina

2. průmyslová
revoluce
Elektřina

Informační technologie

3. průmyslová
revoluce
Informační technologie

Inteligentní technologie

4. průmyslová
revoluce
Inteligentní technologie

Udržitelnost

Udržitelnost

Nový růst digitální ekonomiky

Nový růst digitální ekonomiky

Přechod na smart city

Přechod na smart city

Digitální transformace průmyslu

Digitální transformace průmyslu

Lepší uživatelský zážitek

Lepší uživatelský zážitek

Řešení zhotovená na klíč dané situaci

Řešení zhotovená na klíč dané situaci

Evropská komise vydává EU toolbox on 5G Cybersecurity

S budováním sítí nové generace se hovoří zejména v souvislosti s jejich bezpečností. V reakci na to a na globální vývoj vydala nedávno Evropská komise soubor opatření pro kybernetickou bezpečnost 5G sítí, tzv. EU toolbox on 5G Cybersecurity.

Další kroky EU k pozici lídra v 5G technologiích:

Infographic20 Infographic20

Za poslední rok došlo ve všech zemích Evropské unie ke zlepšení výsledků v oblasti digitálních technologií. Na špičce Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI), který sleduje celkovou výkonnost Evropy v digitální oblasti a měří pokrok jednotlivých zemí EU co se týče jejich digitální konkurenceschopnosti, se za rok 2019 umístily Finsko, Švédsko, Nizozemsko a Dánsko. Těsně za těmito evropskými lídry v digitalizaci stojí Velká Británie, Lucembursko, Irsko, Estonsko a Belgie. Index se zabývá pěti okruhy digitalizace: konektivitou, lidským kapitálem, používáním internetu, integrací digitálních technologií a digitálními veřejnými službami. Země, které si v souladu se strategií EU pro jednotný digitální trh stanovily ambiciózní cíle a těm přizpůsobily své investice, dosáhly v poměrně krátkém čase lepších výsledků. Ty ostatní však mají podle indexu před sebou stále ještě dlouhou cestu a aby byla Evropa schopná obstát jako kontinent na světovém trhu, zlepšení v oblasti digitalizace je nanejvýš nutné. Česká republika se se pohybuje pod průměrem EU a pokulhává především v oblasti digitálních služeb.

Co je to EU toolbox on 5G

Toolbox Evropské unie zaměřený na bezpečnost v oblasti 5G (EU toolbox for 5G security) je soubor rozhodných a všeobecných opatření pro koordinovaný přístup k zabezpečení sítí 5G v rámci EU.

Skupina pro spolupráci EU v oblasti bezpečnosti sítí a informací (NIS Cooperation Group) vydala letos v lednu soubor nástrojů pro opatření ke zmírnění rizik, tzv. EU toolbox on 5G Cybersecurity. Jde o balíček doporučení, jakým oblastem zabezpečení je třeba na úrovni členských států věnovat pozornost při tvorbě vnitrostátní legislativy. Evropská komise vychází z předpokladu že legislativní rámec na úrovni členských států není aktuálně zcela srovnatelný, proto je zde snaha pro zavádění sítí 5G udržet kybernetickou bezpečnost na požadované jednotné úrovni. EK vyzvala členské státy, aby do 15.5. přijali první konkrétní a měřitelné kroky. Do 30.6. pak musí členské státy vypracovat report o tom, jak budou konkrétní opatření implementovat.

Infographic21 Infographic21 Infographic21

Celý dokument je ke stažení zde

Analýza AK Toman- executive summary

Toolbox ve svém návodu předkládá jednotlivé oblasti, do kterých by měla být přijatá opatření na úrovni členských států promítnuta. „Legislativa České republiky je na zajištění kybernetické bezpečnosti již poměrně dobře vybavena, proto je dobře, že o opatřeních rozhoduje každý členský stát samostatně,“ říká advokát JUDr. Petr Toman z advokátní kanceláře Toman, Devátý a partneři.

Součástí 5G toolbox jsou kromě technických požadavků také tzv. netechnická, strategická kritéria, na které by se členské státy mohly při posuzování rizikovosti dodavatele soustředit. Mezi tato kritéria patří například silné propojení mezi dodavatelem a vládou dané třetí země, vlastnická struktura dodavatele, schopnost třetí země vyvíjet jakoukoli formu tlaku, a to i ve vztahu k místu výroby zařízení, schopnost dodavatele zajistit dodávky či celková kvalita produktů a postupy kybernetické bezpečnosti dodavatele. „Dodavatel může jen velmi těžko ovlivnit právní předpisy země svého původu, navíc je povinen dodržovat zákony země, kde působí, proto by takové opatření mohlo být diskriminační. Je nezbytné se soustředit na rovné a férové principy hospodářské soutěže a postupovat na základě prokazatelných a objektivních konkrétních důvodů, vztahujících se k přímo posuzované technologii, nikoli obecně k výrobkům určitého výrobce,“ upřesňuje Petr Toman.

Strategic measures

  • Regulatory powers
  • Third party suppliers
  • Diversification of suppliers
  • Sustainablity and diversity of 5G supply and value chain

Technical measures

  • Network security - baseline measures
  • Network security - 5g specific measures
  • Requirements related to suppliers´ processes and equpiment
  • Resilience and continuity

Celé stanovisko k implementaci EU Toolbox od AK Toman, Devátý & partneři je ke stažení zde zde