Co je to 5G?
K čemu je to dobré?

Co je to 5G?

Co je to 5G? Bezdrátový systém nové generace, který nabídne obrovskou škálu příležitostí pro průmysl, stabilnější a bezpečnější konektivitu pro uživatele a navíc ulehčí naší planetě. Co si pod tím představit a proč je nasazení 5G tak důležité?

Mobilní síť páté generace navazuje na předchozí standardy globálních bezdrátových sítí 1G, 2G, 3G a 4G, vylepšuje jejich nedostatky, navyšuje kapacitu a zrychluje. 5G tak odráží rostoucí nároky zejména průmyslových odvětví na rychlou, spolehlivou a velkokapacitní síť, která by byla schopna propojit všechny a všechno, včetně přístrojů, domácností, průmyslových objektů, osobních aut či veřejné dopravy.

„G“ v pojmu 5G odkazuje na slovo „generace“. Co nám jednotlivé generace bezdrátového připojení přinesly?

Infographic27 Infographic27

Síť 5G navazuje na základy vybudované LTE a 4G. Jako obvykle umožní zákazníkům surfování po internetu, dramaticky však zvedá rychlost přenosu dat. 5G má potenciál dosáhnout přenosu 10 gigabitů za sekundu; to znamená, že 5G může být až 100krát rychlejší než 4G, ale zároveň má mnohem nižší latenci, díky které lze provádět úkony v reálném čase bez zpoždění. Mezi její další výhody patří mimo jiné i vyšší dostupnost a obrovská kapacita sítě, kterou zásadně zvyšuje nasazení Massive MIMO technologie. Očekává se, že koncem této dekády naváže na 5G ještě dokonalejší 6G.

 

5G v praxi: kde budou mít nové sítě největší uplatnění?

Průmysl

Umělá inteligence i technologie IoT již nyní zvyšují efektivitu práce v řadě zpracovatelských podniků. Hlavní potenciál vedle možnosti implementace nových typů senzorů a inteligentních přístrojů ke sběru dat a následné analýze je rozšířená realita.

Zdravotnictví

Monitoring spánku, fyzické aktivity či množství kyslíku v těle už zvládnou každé lepší chytré hodinky. Rychlost 5G a spolehlivost připojení však umožní vývoj komplexnějších zařízení, které budeme moci implantovat přímo do těla namísto externího nošení.

Doprava a logistika

Rapidní transformací prochází automobilový průmysl, který tváří v tvář klimatické krizi čelí rostoucím nárokům na udržitelnost. Jako řešení se nabízí propojená, autonomní, sdílená a elektrická mobilita, ke které nás dovedou moderní technologie.

 

Cesta k udržitelnosti díky 5G

Stoupající hladiny oceánů, extrémní výkyvy počasí, úbytek živočišných druhů... Důkazy o tom, že naše planeta stojí na pokraji klimatických změn, jsou všude kolem nás. K lednu roku 2021 vyhlásilo stav klimatické nouze 38 zemí a odborníci po celém světě varují před momentem, po kterém již nebude cesty zpět. Technologie 5G tak přicházejí ve zlomovém okamžiku, kdy začínají být úspory energie a zelená a chytrá řešení otázkou naší existence.

Úsilí o čistou energii

Modernizace našeho životního stylu způsobila zejména v posledních dekádách prudký nárůst spotřeby energie, jejíž zdrojem jsou stále s velkou převahou fosilní paliva jako uhlí či ropa. Ta generovala v roce 2019 dokonce 84 % celosvětové energie. Využívání fosilních paliv je však jedním z klíčových faktorů rostoucího množství emisí skleníkových plynů, které přispívají ke globálnímu oteplování.

Vlády jednotlivých zemí se v posledních letech zavazují k postupnému dosažení uhlíkové neutrality a před propuknutím pandemie Covid-19 se tyto snahy již stihly přetavit v drobné zpomalení v nárůstu emisí. Šíření nového koronaviru a s ním spojená celosvětová opatření však výrazně proměnily naše životy i způsob, jakým energii využíváme. Vlivem práce z domova se zvýšily energetické nároky v rezidenčních čtvrtích, rostly energetické nároky v sektoru zdravotnictví, spotřeba energie naopak poklesla v některých industriálních odvětvích. A s uvolňováním opatření se pojí návrat k předchozímu stavu.

Pro dosažení udržitelného stavu je nutné zásadní zvýšení energetické účinnosti a efektivní přechod k obnovitelným zdrojům energie. Toto však vyžaduje zcela nový přístup k samotnému způsobu využívání energie, kterému se budou muset přizpůsobit společnosti i jednotlivci. Právě v tom může hrát důležitou roli 5G.

 

Úsporné připojení

Sítě nové generace slibují vyšší rychlost, větší kapacitu a širší pole možností. Předpokladem udržitelného rozvoje všech nových generací mobilních sítí je však energetická účinnost, a proto pozitivní přínos 5G sítí závisí i na razantním snížení jednoho klíčového aspektu – spotřeby energie. Mnohonásobně vyšší konzumace dat a obrovský nárůst zařízení, která zapojením do sítě 5G vytváří ekosystém známý jako internet věcí (IoT), snižování energie zdánlivě znemožňují. S touto výzvou zdatně zápasí vývojáři nových technologií, jejichž řešením je nejen zefektivnění procesu využívání energie na úrovni zařízení, ale i aplikace nových technologií na širokou škálu odvětví.

 

5G pomáhá šetřit a chránit přírodu

5G šetří energii

Řešení a nástroje, jejichž existenci 5G sítě umožňují, mají potenciál snížit světovou hladinu emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2030. Cílem Evropské unie je snížit tyto emise do konce desetiletí o 55 % oproti hodnotám z roku 1990, nové technologie tak mohou významně pomoci. Díky pokročilým technologiím lze v současnosti monitorovat spotřebu energie tak, jako nikdy dříve. Chytré senzory, měřiče a energetické sítě nám umožňují v reálném čase zjistit, kde je potřeba energii přidat, ubrat, či zcela zastavit její přísun. Tomu se nové sítě snáze přizpůsobí i vzhledem ke své vyšší energetické elasticitě. Energii ovšem lépe využívají již samotné základnové stanice 5G. Jejich vylepšená konstrukce nepotřebuje chladící zařízení, čímž klesá spotřeba energie, zároveň ale disponují daleko větší kapacitou. Ve srovnání se 4G je přenos dat energeticky úspornější, nové sítě přenáší více dat za využití menšího množství energie.

5G šetří vodní zdroje

Voda je základním předpokladem růstu zdravého ekosystému, udržitelného rozvoje i přežití člověka. Vlivem klimatických změn je však její dostupnost a kvalita v ohrožení. Sladkovodní zdroje tvoří pouze 3 % celosvětových zásob vody – její nedostatek postihuje v dnešní době zhruba 40 % světové populace. Statistiky OSN dokládají, že největším spotřebitelem sladkovodních zdrojů na světě je v současné době zemědělství, které využívá zhruba 70 % celosvětových zásob. Pouze 16 % vodních zdrojů využívají města a obce na provoz domácností a služeb, průmyslová odvětví oproti tomu spotřebují 12 %. Vlivem rostoucí populace, urbanizace i ekonomického růstu se poptávka po vodě zvyšuje – té ale nepřibývá.

5G chrání ovzduší

Čistý vzduch je jednou z nezbytných potřeb pro fungování veškerého života. Podle Světové zdravotnické organizace však 91 % veškeré populace dýchá vzduch, jehož kvalita se vymyká zdravým limitům. Vlivem znečištěného venkovního ovzduší zemře dle výzkumů každoročně zhruba 4,2 milionu lidí. Ačkoliv 5G technologie nemohou všem případům předejít, mohou současnou situaci významně zlepšit.