FAQ: Časté dotazy

Často Vás zajímají konkrétní dotazy ve spojení s 5G. Abyste nemuseli vše složitě hledat, tak jsme připravili tuto stránku, kde jsme na ty nejčastější rovnou odpověděli. Více informací se dozvíte na webu v konkrétních záložkách.

Proč mít telefon s 5G?

Největší předností 5G sítě je rychlost. Zatímco 4G připojení umožňuje rychlost stahování 10Mb/s, u 5G lze dosáhnout až 10Gb/s. I velké soubory tak můžete stahovat mrknutím oka. Zároveň síť pomáhá pracovat více zařízením najednou, takže posouvá zkušenost s internetem věcí (IoT) na novou úroveň.

Kdo má nejlepší pokrytí?

V Česku zatím nejlepší dostupností 5G sítě disponuje nejmenší ze tří hlavních mobilních operátorů – Vodafone. Na druhém místě je O2 a nejmenší pokrytí má v současnosti T-Mobile.

Kde jsou 5G vysílače?

Největší český operátor T-Mobile má zatím 5G sítí pokrytou část Brna a Prahy. O2 poskytuje 5G v Praze, Plzni, Bílině a Kolíně a zatím nejrozsáhlejší 5G síť od Vodafone funguje alespoň z části ve více než 130 městech a obcích na území celé republiky, přičemž aktuální pokrytí naleznete zde.

Jak dlouho bude fungovat 4G?

V současnosti dochází k rušení starších 3G sítí, které jsou nahrazovány buď 4G, nebo 5G připojením. 4G síť má dobré pokrytí, kterému 5G zatím nemůže konkurovat. Definitivní konec 4G sítí je tedy v nedohlednu.

Co potřebuji k 5G?

Abyste mohli využívat výhod 5G sítě, je třeba mít smartphone, který je s touto sítí kompatibilní, a navíc musí být podporován vaším operátorem.

Jak poznám, že mám 5G?

Nejlehčím způsobem, jak poznat, jestli váš smartphone podporuje 5G, je přímo v nastavení telefonu. U telefonů s operačním systémem Android (podobně i u iOS) jděte do Nastavení, klikněte na Mobilní sítě nebo Připojení, následně Mobilní data a tam najdete možnosti preferované sítě, kde buď 5G síť k dispozici bude, nebo ne. Pokud váš smartphone tuto možnost nabízí, abyste síť mohli využívat, je třeba ji povolit a na stránkách vašeho mobilního operátora zjistit, jestli se nacházíte v místě pokrytí 5G sítí, případně pak změnit tarif tak, abyste k síti měli přístup.

Jak spustit 5G?

Nejprve je třeba zřídit si u svého operátora přístup k 5G síti. Poté ve svém mobilu (který musí být se sítí kompatibilní) v nastavení povolíte užívání 5G sítě, a to následujícím způsobem: Nastavení -> Mobilní sítě / Připojení -> Mobilní data -> Možnosti sítě a vyberete možnost, která zahrnuje 5G síť.

Kolik stojí 5G internet?

Připojení k 5G síti se pohybuje v řádech stovek korun měsíčně, což se liší v závislosti na konkrétních nabídkách a osobních preferencích. Aktuální nabídky můžete vyhledat na webových stránkách svého operátora.

Jak nám 5G sítě škodí?

Při vysílání signálu 5G sítě dochází k efektivnějšímu směřování signálu přímo mezi anténou a koncovým zařízením, aniž by docházelo k vzájemnému rušení vysílačů, takže není potřeba navyšovat objem vysílaného signálu. 5G síť je navíc rychlejší, tudíž ani samotné vystavení signálu netrvá tak dlouho jako s pomalejší sítí. I přesto se však objevily teorie o škodlivém vlivu 5G sítě na lidské zdraví, které však nebyly podloženy. Několik desítek let probíhající výzkumy účinků elektromagnetického pole na člověka, jejichž součástí je i výzkum 5G sítí, navíc neprokázaly žádnou spojitost mezi elektromagnetickým zářením a zdravotními problémy.

Jak se bránit proti 5G?

5G síť poskytuje rychlejší připojení, efektivní napojení na IoT a otevírá cestu k využívání umělé inteligence. S tím se však zvyšuje riziko kybernetických útoků, a tak je třeba věnovat zvýšenou pozornost ochraně vašeho zařízení před těmito útoky. Co se týče zdravotního hlediska, není třeba se proti 5G sítím jakkoliv bránit. Vystavení takovému množství záření, které by mohlo být škodlivé, brání uzákoněné a přísně dodržované expoziční limity.