5G revoluce je před námi: Seznamte se s hlavními pilíři pro bezpečnou digitální budoucnost

5G revoluce je před námi: Seznamte se s hlavními pilíři pro bezpečnou digitální budoucnost

Digitalizace, která probíhá ve všech sférách našeho života, závisí do velké míry na rozvoji komunikační infrastruktury. Tento vývoj lze významně uspíšit například pomocí řešení, jež představila společnost Huawei jako součást projektu ICT Roadshow 2022. S kamionem nabitým technologiemi navštívila celkem 13 evropských zemí střední, východní a severní Evropy a během své cesty zamířila samozřejmě i do Prahy.

 

Celosvětové zavádění sítí 5G usnadňuje vývoj technologických inovací, které otevírají pomyslné dveře k digitální budoucnosti. Jak by taková blízká digitální budoucnost mohla vypadat v praxi, představuje společnost Huawei, která v rámci Huawei Enterprise Roadshow postupně zavítala do zemí střední, východní a severní Evropy, aby se zde setkala se zákazníky, partnery, médii i přáteli z oboru. Prostřednictvím ojedinělého kamionu plného technologií, umožnila návštěvníkům lépe prozkoumat nejnovější technologická řešení a nastínit kroky k technologicky vyspělé budoucnosti. Co všechno si mohli návštěvníci prohlédnout?

Huawei IdeaHub

Chytré vzdělávací řešení využívající IdeaHub jako vstupní bránu nejen pro výuku: ve spolupráci s průmyslovými partnery poskytuje Huawei zákazníkům digitální, on-line a off-line inovativní výukové služby, přičemž usnadňuje sdílení vysoce kvalitních vzdělávacích materiálů. Využívá k tomu například interaktivní tabule a další promítací zařízení. Díky modernímu designu zaměřenému na uživatele může být řešení Huawei IdeaHub hrdé na prestižní ocenění Red Dot Award 2020.

Inteligentní kampus

Huawei CloudCampus, jenž se dá označit za agilní, spolehlivé, inteligentní, otevřené a bezpečné řešení, je prezentován jako ideální východisko k vybudování plnohodnotné kampusové sítě. Jeho přednosti spočívají převážně ve zjednodušeném nasazení, provozu a údržbě. Například díky strojovému učení predikuje případné chyby, přičemž zavedení technologie SDN (Software-defined networking) společně s umělou inteligencí rychle detekuje pokročilé hrozby v celé uživatelské síti.

Datové centrum Full-Stack


Kompletní datová centra Huawei jsou navržena tak, aby obnovovala digitální infrastrukturu a urychlila digitální transformaci. To pomáhá zákazníkům lépe rozvíjet jejich vlastní datová centra a operovat s velkým množstvím informací.

Poskytování internetových služeb

Společnost Huawei pomáhá poskytovatelům internetových služeb budovat v daných regionech spolehlivější a stabilnější sítě s nízkou latencí. Ve spolupráci s obchodními partnery akceleruje rozvoj plně optického a inteligentního R&D, řízení a provozování podniků poskytujících internetové služby.

Energetika

Poptávka energetických společností po řešeních založených na různých scénářích, včetně integrace více stanic a integrovaných energetických služeb, rok od roku stoupá. Společnostu Huawei doručuje energetickému sektoru taková řešení, která pomáhají firmám maximálně využít vlastního zázemí a zdrojů a zároveň efektivně digitalizovat služby v podnikové i veřejné sféře. Příkladem rovněž mohou být řešení využívající solární energii – na základě svých dlouholetých zkušeností nabízí Huawei i pšičková inteligentní fotovoltaická řešení.

Finance


V tomto sektoru Huawei předvedla tři strategické scénáře zaměřené na transformaci finančních institucí v plně vybavené podniky založené na digitálním ekosystému. Jejich součástí je spolehlivý hardwarový a cloudový základ a také komplexní řešení mikro služeb – tedy ekosystém vytvořený pro všechny možné situace.

Podpora digitální inkluze pomocí nových technologií

Abychom se jako společnost mohli rozvíjet a růst, každému člověku musí být garantována čtyři základní práva: na vzdělání, zdraví, osobní rozvoj a život ve zdravém životní prostředí. Právě toto mají podpořit projekty TECH4ALL, které Huawei dlouhodobě rozvíjí na globální úrovni. Díky třicetiletým zkušenostem v aktivitách společenské odpovědnosti a trvalému závazku k udržitelnosti pomáhá Huawei začleňovat do globálního světa komunity ve vzdálených oblastech, ale také chránit přírodu kolem nás, zabraňovat vyhynutí ohrožených druhů či snižovat pomocí zelených technologií plýtvání zdroji.

Již více než třicet let společnost Huawei přispívá k celkové digitalizaci světa. Prostřednictvím ICT Roadshow 2022 přiblížila návštěvníkům potenciál digitální budoucnosti a zvýšila povědomí o tom, jak lze nejnovější technologické inovace využít v praxi. Pro návštěvníky přehlídky byla připravena možnost pohovořit s týmem odborníků společnosti Huawei a vyzkoušet si nové produkty na vlastní kůži. Kamion Huawei postupně objel 26 měst ve třinácti evropských zemích. Od května do září 2022 truck navštívil: Polsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Bulharsko, Řecko, Turecko, Rumunsko, Srbsko, Rakousko, Česko, Slovensko a Maďarsko. V České republice se Huawei Enterprise ICT Truck Roadshow 2022 uskutečnila 12. září 2022 u Výstaviště Holešovice.