Inteligentní ekonomika 2030: pohled do technologické budoucnosti

Inteligentní ekonomika 2030: pohled do technologické budoucnosti

Každá průmyslová revoluce přináší mnoho výzev a nikdo nedokáže dopředu určit, kdy skončí a jaké budou její následky. Současná čtvrtá revoluce spočívá v integraci nejmodernějších technologií, jako jsou 5G sítě, AI nebo internet věcí. Proto můžeme říci, že zažíváme přerod z tzv. digitální ekonomiky do inteligentní ekonomiky. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že chytré technologie dokáží vzájemně spolupracovat a z jednotlivých izolovaně pracujících kusů vytvářet ucelené, inteligentní spolupracující systémy. Nyní už záleží jen na nás, jakým způsobem budeme schopni technologie integrovat a naplno využívat jejich potenciál.

Produktivita práce od poslední hospodářské krize klesá. Ani poslední prognózy globální ekonomiky od MMF a OECD nevyznívají optimisticky, ačkoli to během pandemie covidu vypadalo, že produktivita nabere ten správný směr. I v historii docházelo k podobným poklesům během předcházejících průmyslových revolucí, než se ekonomika plně nastartovala a začal se využívat plný potenciál nově dostupných technologií.

Firmy po celém světě nyní vypracovávají nejrůznější plány a strategie na využití nových technologií obecného využití, zkráceně GPT (General Purpose Technology), které se stávají součástí každodenního života. Jejich dopady se projeví až s odstupem času, kdy budou zapojeny i další doplňkové faktory, to znamená náklady na přizpůsobení, organizační změny, a především nové požadavky na dovednosti. Právě schopnosti spojené s maximalizací potenciálu GPT budou v následujících letech naprosto klíčové a pro budoucí generace půjde pravděpodobně o základní znalost pro uplatnění se na pracovním trhu.

Využívání těchto technologií již přitom nepředstavuje jen scénu ze sci-fi filmu. V některých firmách už se využívání robotů stalo téměř normou a co víc – jejich používání přineslo vyšší zaměstnanost i produktivitu práce. Další nedílnou součástí vývoje je budování 5G sítí, které nabývají na popularitě po celém světě. Jejich počet roste podle dat analytické společnosti Omdia každým rokem o 80 %. Zlepšuje se také schopnost využívat nástroje umělé inteligence, jako jsou Chat GPT nebo Dall-E, v soukromém sektoru.

Dle našeho odhadu, založeného na dlouhodobém sledování globální ekonomiky i vývoje technologií, budou přínosy současného rozvoje realizovány ve třech hlavních oblastech.

Zvýšení produktivity – s plnou aplikací nejnovějších technologií se dá očekávat globální růst hospodářského výkonu. Současně bude lidská práce přesměrována více do sféry kreativity a hledání nových řešení, tedy dovedností s vyšší přidanou hodnotou.

Zlepšení sociální situace – využívání technologií, které dokáží v reálném čase vyhodnotit nezměrné množství dat, přinese celou řadu výhod v oblasti sociální péče, zdravotní péče a inkluze.

Ekologické přínosy – zjednodušení a zefektivnění řady procesů v průmyslu může přinést nižší energetickou spotřebu, což přispěje k dekarbonizaci.

Inteligentní ekonomika nebude znamenat pouze růst produktivity, i když to bude jeden z důležitých aspektů. Zásadní rozdíl oproti dosavadní digitální ekonomice je schopnost technologií vzájemně spolupracovat a tvořit ucelené inteligentní systémy. Je na nás, jak efektivně tyto technologie dokážeme integrovat a využívat jejich potenciálu.