Maďarský sprint za 5G: Kdy konečně zrychlíme my?

Maďarský sprint za 5G: Kdy konečně zrychlíme my?

Společnost Huawei představila v Maďarsku svou první 5G chytrou továrnu. Její výstavba a otevření jdou ruku v ruce se strategií maďarské vlády přetvořit zemi v předního evropského hráče na poli inovací. Maďarsko, zdá se, kráčí mílovými kroky k technologicky vyspělé budoucnosti. Jak si oproti němu vede Česká republika?

Z bývalé montovny centrem inovací

Od „Vyrobeno v Maďarsku“ k „Vyvinuto v Maďarsku“ – dva roky staré motto maďarské vlády se pomalu začíná přelévat v realitu. Na předloňském fóru hospodářské spolupráce Pás a stezka prohlásil maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó, že jeho země usiluje o zvýšení podílu moderních technologií na trhu. Maďarsko v posledních letech vyvinulo obrovské úsilí ke zvýšení své konkurenceschopnosti a má plný zájem na budování volného světového obchodu. „Proto jsme proti jakýmkoli překážkám, omezením a sankcím,“ uvedl Szijjártó. „Čím je světový obchod svobodnější, tím lépe pro nás,“ dodal.

Když proto v polovině ledna představila společnost Huawei svou první chytrou továrnu vybudovanou na 5G, kterou bude společnost využívat jako své hlavní evropské dodavatelské centrum, jednalo se o další úspěch pečlivě naplánované vládní strategie. Jak zdůraznila během slavnostního otevření státní tajemnice Ministerstva inovací a technologií Károly Solymár, Maďarsko hodlá ve vývoji evropského 5G hrát významnou roli.


Podle slov ministryně lze budoucnosti dosáhnout jen prostřednictvím rychlých a efektivních přenosů dat za použití digitálních technologií. Ministerstvo proto usilovně navazuje partnerství s inovativními společnostmi, které na maďarskou půdu přinášejí pokrok a investice. Zatímco tato východoevropská země ve velkém investuje a snaží se o co nejrychlejší pokrytí území 5G sítěmi, Česká republika vnáší do volného telekomunikačního trhu značnou míru nejistoty zvažováním, kdo, jak a s kým bude moci na sítích 5G spolupracovat.

První komerční 5G služby se na území Maďarska objevily už v říjnu 2019. V partnerství se společností Huawei je začal nabízet maďarský Vodafone. Na českém území se komerční služby představené operátorem O2 objevily až o devět měsíců později a podobný skluz měla i aukce rádiových kmitočtů. Zatímco Maďarsko úspěšně přidělilo všechny nabídnuté bloky již v březnu loňského roku, čeští operátoři se vydražení frekvencí dočkali až v listopadu.

Budoucnost českých 5G sítí

Zatímco naši sousedé a další unijní země intenzivně budují infrastrukturu, v českém prostředí roste zejména nejistota operátorů podnícená debatami, včetně politických, týkajících se možných restrikcí na výběr dodavatelů. Tato situace nejenže zpomaluje výstavbu 5G infrastruktury v Česku, ale postupně zapříčiní naše zaostávání v digitalizaci ekonomiky ve srovnání s vyspělými zeměmi EU. A to ani nemluvíme o vypořádání se s vážnými ekonomickými následky současné pandemie. Ekonomika naší země bude potřebovat mimořádnou vzpruhu, přičemž právě postupné rozšiřování využití 5G sítí dle řady analýz významně přispívá ke zvyšování tempa ekonomického růstu.


Implementace infrastruktury však musí přijít včas. Náklady zpožděného zavádění a rozvoje vysokorychlostní elektronické komunikační sítě o každý jeden rok totiž dle ekonomické analýzy CETA znamenají pro českou ekonomiku roční ztrátu v rozmezí 16,5 – 33,3 miliard korun. Přitom k urychlení jednání by mimo jiné přispěla zejména otevřená komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami, tedy státem, regulačními orgány, operátory a dodavateli. Férový přístup, otevřené jednání a volný trh jsou základními stavebními kameny 5G infrastruktury i vzájemné důvěry. Bez nich nám možná brzy připadne nálepka „Vyvinuto v Maďarsku, vyrobeno v Čechách“.

Autor: Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace a odborník na digitalizaci a telekomunikační politiku ve společnosti Huawei