Rozšíření inovačního prostředí: Patenty Huawei a deset nejlepších vynálezů 2021

Rozšíření inovačního prostředí: Patenty Huawei a deset nejlepších vynálezů 2021

„Podstatou patentového systému je podporovat inovace, prosazovat technologickou otevřenost a zvyšovat prosperitu. Zatímco patentové portfolio společnosti Huawei získává stále větší pozornost, my jsme stále studenti a učíme se od našich západních kolegů, jak využívat vlastní patenty."

Alan Fan, vedoucí oddělení práv duševního vlastnictví společnosti Huawei

  

Naše patentové podnikání 

Protože se doba neustále mění, dovolte mi, abych vás stručně informoval o patentovém podnikání společnosti Huawei. Již pět let po sobě jsme na prvním místě ve světě, co se týče žádostí PCT (Smlouvy o patentové spolupráci). V loňském roce dosáhl tento počet téměř 7 000, což je nejvyšší počet PCT pro jednoho žadatele vůbec. Systém PCT nám umožňuje podat národní patenty do 30 měsíců, což je vzácný čas, který využíváme k efektivnímu plánování globálního přihlašování. 

Čína 

Počet našich patentových přihlášek v Číně již sedm let roste, v roce 2020 překročí 10 000 a v roce 2021 dosáhl téměř 12 000. V uplynulých třech letech jsme se postavili výzvám a pokračovali v každoročních investicích do základního výzkumu, a to částkou nejméně 2 miliardy jüanů (přibližně 299,7 milionu USD). V současné době nemá žádná jiná společnost v Číně více udělených patentů. 

USA 

Ve Spojených státech podáváme ročně přibližně 4 000 patentových přihlášek, z nichž je průměrně uděleno 3 000 nových patentů. V roce 2021 se zde společnost Huawei umístila na pátém místě, což konkrétně znamená 20 000 patentů ve Spojených státech. Tato čísla odrážejí naše dlouhodobé investice do výzkumu a vývoje. S otevřeným přístupem také sdílíme naše nejnovější technologie a inovace: mezi naše americké nabyvatele licencí patří přední společnosti z oblasti chytrých telefonů, automobilového průmyslu a domácích spotřebičů. Je pro nás ctí, že naše technologie mohou přispět k jejich úspěchu. 

Evropa 

Podle Evropského patentového úřadu byla společnost Huawei v letech 2019 a 2021 největším podavatelem patentových žádostí v Evropě. Evropa je jedním z největších obchodních trhů společnosti Huawei mimo Čínu. V Evropě máme 20 výzkumných center, například v Německu, Francii, VB, Švédsku, Belgii a Polsku. Počet patentových přihlášek našich místních týmů každoročně roste. 

V roce 2019 byla oficiálně vydána základní verze standardů 5G. V souladu s tím jsme mohli identifikovat naše patenty podle této normy a předložit je ve více zemích. Vlna nových přihlášek v roce 2019 měla vliv na počet nových patentů udělených v loňském roce. Těší nás, že naše příspěvky k 5G přinášejí významnou hodnotu zemím po celém světě a pomáhají digitálníá transformaci. Hodnota patentů společnosti Huawei je uznávána, zejména v oblasti obecných standardů, jako jsou mobilní sítě, Wi-Fi a audio/video kodeky. 

Držitelé licence společnosti Huawei jsou zastoupeni v široké škále oborů, včetně chytrých telefonů, propojených automobilů, sítí, internetu věcí (loT) a chytrých domácností. Za posledních pět let se licence na patenty 4G/5G společnosti Huawei promítly do více než 2 miliard chytrých telefonů. A pokud jde o automobily, každý rok je spotřebitelům dodáno přibližně 8 milionů připojených vozidel s licencí na patenty Huawei. Společnost Huawei také aktivně spolupracuje se společnostmi spravujícími patentové licence a nabízí jednorázové licence pro hlavní standardy, aby zejména malé a střední podniky měly přístup k našim inovacím. 

 

Kvalita patentů je základem úspěchu patentových poolů 

Menší nabyvatelé licencí obvykle nejsou schopní posoudit technickou hodnotu mnoha patentů, a proto to za ně musí udělat společnosti sdružující patenty. Očekáváme, že naše kvalitní návrhy, podpořené výrazným přínosem k normám, podpoří úspěch našich partnerů z patentového sdružení. 

Pokud jde o video technologie, prostřednictvím patentového fondu získalo více než 260 společností a 1 miliarda zařízení patentové licence Huawei HEVC

Co se týče Wi-Fi technologií, jednáme s kolegy z oboru a správcem patentového fondu za účelem založení dalšího patentového fondu, který by se zaměřil na podporu technologií nové generace a kvalitu patentů. Očekáváme, že tento pool spustíme brzy, abychom umožnili rychlý přístup k našim patentům pro více než 3 miliardy ročně dodaných Wi-Fi zařízení. 

S odborníky na licencování a předními držiteli patentů také aktivně jednáme o společných licenčních programech pro patenty 5G. Očekáváme, že tyto programy přinesou technologii spotřebitelům za dostupnější cenu díky zvýšení efektivity licencování.

Patenty poskytují inovátorům dvě základní práva: exkluzivitu a sdílení odměn 

Zatímco některé z našich patentů jsou podány za účelem exkluzivity a ochrany našich produktů, mnoho dalších je podáno za účelem sdílení. Když je ze sdílení odměna, kam směřuje? Putuje na financování našeho výzkumu a vývoje i našim výzkumníkům. Svým inovátorům uděluje společnost Huawei od roku 2015 dvakrát ročně ocenění "Deset nejlepších vynálezů" s cílem vyznamenat vynálezy a technologie, které mají potenciál vytvořit nové produktové řady, stát se důležitými komerčními prvky stávajících produktů a vytvářet hodnoty pro společnost a průmysl. V roce 2021 jsme porušili pravidlo deseti nejlepších a ve čtvrtém ročníku ocenění jsme udělili ceny jedenácti klíčovým vynálezům kvůli rovnosti hlasů – všichni finalisté byli příliš dobří na to, aby jeden vypadl. 

Vítězové čtvrtého ročníku soutěže Deset nejlepších vynálezů Huawei

 1. Nová neuronová síť Adder: snižuje spotřebu výpočetního výkonu a plochu obvodů o 70 %. Odvozené technologie lze široce využít v koncových zařízeních, chytrých automobilech a telekomunikačních sítích. Může také výrazně ušetřit energii u spotřební elektroniky.

 2. Srovnávací algoritmus pro více cílů: řeší některé z hlavních problémů autonomního řízení, včetně problémů s určováním polohy, vnímáním a rozhodováním ve složitých scénářích v městském provozu, kde se mísí lidé a vozidla. Naše řešení umožnilo vyřešit 70 % výzev v těchto interaktivních scénářích, zkrátilo dobu průjezdu o 40 % a snížilo spotřebu výpočetního výkonu sítě o 88 %. Spotřeba procesoru se snížila o 85 % a režie úložiště 200krát.
   
 3. Iris na optických vláknech: pasivní povaha optických vláken ztěžuje jejich správu. Iris podobným způsobem jako QR kód označuje clonu na vláknech pro každé připojení. Tato inovace pomáhá operátorům urychlit zavádění širokopásmových optických vláken, snižuje akumulaci zdrojů o 30 % a snižuje provozní náklady o 20 %. 

 4. Zpřesnění výpočtů s plovoucí desetinnou čárkou: naplňuje požadavky na přesnost výpočtů s plovoucí desetinnou čárkou v různých scénářích, pro vysoce výkonné počítače i pro využití v rámci AI. Tato inovace se stala součástí našich čipů Ascend

 5. Revoluční Head-up displej: řeší problémy stávajících displejů v automobilech – oslňování, odlesky a potíže se závratí. Nový objev zmenšuje potřebnou velikost displeje, uvolňuje výpočetní zdroje, snižuje latenci. Head-up displeje jsou díky této technologii dostupnější, lépe čitelné a uživatelsky přívětivější. 

 6. Deterministické IP: zajišťuje nízkou latenci a rozptyl pro rozsáhlé datové sítě. Tvoří základ prvního a jediného deterministického síťového řešení IP v oboru a umožňuje vzdálené řízení pro průmyslové aplikace na úrovni mikrosekund. 

 7. Kite pro páteřní sítě: umožňuje poskytovatelům vytvářet vzdálené core sítě neboli "kite networks" pro klienty z různých průmyslových odvětví, které splňují přísné požadavky na spolehlivost a bezpečnost. 

 8. Technologie MIMO In-N-Out: řeší hlavní problémy vnitřního a venkovního nasazení 5G. Ve venkovních scénářích pomáhají jednotky BladeAAU zákazníkům zjednodušit zavádění sítí 5G a zajistit optimální výkon sítí 2G, 3G, 4G a 5G. Ve vnitřních prostorách distribuovaná technologie MIMO  výrazně zlepšuje kapacitu 5G sítě a uživatelský zážitek.

 9. Technologie 5G Single Air: zvyšuje podíl 5G zdrojů spektra sdílených se 4G z 20 % na 90 %. Jde o jedinou technologii schopnou dynamického sdílení spektra na milisekundové úrovni pro komerční využití. V současné době 5G Single Air již 26 sítí na světě úspěšně uvedlo do komerčního provozu jako standardizovanou technologii 5G.

 10. Dual-Active Network Attached Storage: představuje první symetrickou duálně aktivní architekturu úložiště s nulovým přerušením služeb. Řeší současně požadavky na výkon, spolehlivost a škálovatelnost. Výkon naší architektury je dvakrát vyšší než uznávaný standard a lze ji široce využít v různých odvětvích včetně dopravy, energetiky a finančnictví.

 11. LinkTurbo a Hyperhold pro zrychlení zařízení: sada technologií, které umožňují smartphonům poskytovat plynulou odezvu za všech podmínek využití sítě a paměti. LinkTurbo výrazně zvyšuje rychlost souběžného stahování a snižuje zpoždění her a odezvu vyrovnávací paměti videa, zatímco Hyperhold výrazně rozšiřuje dostupnou paměť a zlepšuje základní výkon při čtení a zápisu.

Autor: Alan Fan, Vedoucí oddělení práv duševního vlastnictví, Huawei Technologies 
Přeloženo z článku: Broadening the Innovation Landscape: Huawei Patents & Top Ten Inventions 2021