Světový den počítačové gramotnosti: Digitální vzdělání je dnes důležitější než kdy jindy

Světový den počítačové gramotnosti: Digitální vzdělání je dnes důležitější než kdy jindy

Věděli jste, že více než 90 % profesních rolí napříč evropskými státy vyžaduje alespoň základní úroveň digitálních znalostí? Stejně jako se dnes neobejdeme bez čtení, psaní a základní matematiky, v brzké době se stane nepostradatelnou i digitální gramotnost.

Podle dat Evropské unie ovšem základní digitální dovednosti postrádá přibližně 44 % Evropanů. Tento pátek si v rámci Světového dne počítačové gramotnosti už po více než dvacet let připomínáme, jak důležité je v éře digitalizace rozšiřovat znalosti mezi všechny věkové a sociální skupiny, a tím rozvíjet naši společnost kupředu.


Základní digitální dovednosti


Pojďme si dát pár otázek na rozehřátí – umíte si na internetu vyhledat zpravodajství a vyhodnotit objektivitu článků? Víte, jak zacházet s chatovacími aplikacemi, pracovat v textovém editoru nebo navigovat správu vlastních osobních údajů v počítači či na webové platformě? Právě tyto aktivity zařadila Evropská unie do série základních digitálních dovedností, které s pomocí statistického úřadu EU měří ve svých 27 členských zemích. Jak uvádí Eurostat, ještě v loňském roce mělo ucelené základní digitální dovednosti jen krapet přes polovinu lidí mezi 16 - 74 lety. Což není v době všudypřítomné digitalizace nijak růžové.

Eurostat se zaměřil na pět různých oblastí:

* dovednosti v oblasti informační a datové gramotnosti
* dovednosti spojené s komunikací a spoluprací
* dovednosti při vytváření digitálního obsahu
* dovednosti v oblasti bezpečnosti v digitálním světě
* dovednosti při řešení problémů


Přitom ucelené základní digitální dovednosti pak má ten, kdo je schopen provádět alespoň jednu činnost související s každou z těchto oblastí. Nejlépe se na žebříčku umístilo Nizozemsko, kde si s technologiemi rozumí 79 % populace, nejhůře dopadlo s 28 % Rumunsko. Tipnete si, jak jsme dopadli my?

Vysoké ambice a cesta k jejich naplnění

Česká republika se svými 60 % digitálně gramotné populace stojí v lehkém a povzbudivém nadprůměru. Tři procentní body sice ztrácí za Chorvatskem, před Slovenskem máme však náskok o pět. A Polsko zaostává za Českem dokonce o 17 procentních bodů. Evropská unie chce do roku 2030 vylepšit průměr na celém svém území tak, aby minimálně 80 % všech lidí mezi 16 - 74 lety ovládalo základní digitální dovednosti a na těchto znalostech bylo schopno dále stavět.

„Digitální dovednosti jsou nejen čím dál důležitější pro uchazeče o jakékoliv zaměstnání, ale především také otevírají přístup k většímu množství informací a dovedností, ke kvalitnějším službám a širším i zcela novým obchodním příležitostem,“ říká Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace a odborník na digitalizaci a telekomunikační politiku ve společnosti Huawei. Podle Pavla Koška je proto důležité nejen rozšiřování digitálních dovedností v rámci školních osnov, ale také předávání znalostí mezi generacemi. „Už dávno neplatí, že jsou to pouze starší generace, které předávají své dovednosti mladým. V digitální době je tomu zcela opačně a rodiče i prarodiče by měli využít možnosti učit se od svých dětí a vnoučat,“ dodává Košek.

Digitální inkluze i ve vzdálených oblastech

Přístup ke stabilnímu internetovému připojení se dá v dnešním digitálním světě brát téměř jako základní právo každého člověka. Pro velkou část lidstva, zejména mimo Evropu, se však stále jedná o těžko dostupné privilegium. Podle zprávy OSN se téměř třetina světové populace k internetu doposud nikdy nepřipojila a i přes skokový nárůst konektivity zapříčiněný globální pandemií nadále zůstává bez této možnosti. I proto se například společnost Huawei přidala k digitální alianci Partner2Connect pod hlavičkou Mezinárodní telekomunikační unie a zavázala se, že do roku 2025 společně s partnery pomůže 120 milionům lidí v odlehlých oblastech připojit se k digitálnímu světu.

Schopnost ovládat a využívat digitální technologie co největším počtem lidí je do budoucna naprosto klíčová, pojí se totiž i s celkovou prosperitou naší planety. Prostřednictvím internetu lze i do odlehlých oblastí přivést kvalitní vzdělání, zdravotní diagnostiku či rychlou pomoc v případech nouze. Znalost technologických řešení pomůže chránit přírodní zdroje i křehké ekosystémy kolem nás. Zvyšování kolektivní digitální gramotnosti a rozšiřování našich dovedností je tak jednou z cest, kterou lze významně podpořit udržitelné fungování naší planety. Světový den počítačové gramotnosti je toho skvělou připomínkou.