Ženy v IT bojují s předsudky - pojďme jim pomoci, vyzývají technologičtí giganti

Ženy v IT bojují s předsudky - pojďme jim pomoci, vyzývají technologičtí giganti

Technologický průmysl je zpravidla vnímán jako mužská doména. Avšak napadlo by vás, jak důležitou roli u jeho vzniku a formování hrály a nadále hrají právě ženy? Ať už se podíváme na příběh viktoriánské hraběnky Ady Lovelace, jejíž sada instrukcí pro výpočetní zařízení jí vynesla přezdívku první počítačové programátorky, nebo na proslulou Grace Hooper, která představila první program překládající algoritmus ze vstupního programovacího jazyka na výstupní strojový kód. Díky podpoře svého okolí měly tyto ženy možnost svůj jedinečný talent rozvíjet a obohatit jím celé lidstvo. Věříme, že podobných žen je na světě mnohem víc a naším cílem je budovat prostředí, ve kterém tyto ženy budou moci čerpat inspiraci, růst a utvářet naši technologickou budoucnost.

Chybí vzory i mentální podpora

Podívejte se kolem sebe – kolik vlastně znáte ajťaček? Pokud se přímo nepohybujete v oboru, šance, že se některá najde mezi vašimi přáteli, není příliš vysoká. V Česku totiž pracuje v technických oborech přibližně jen 10 % žen. Přitom jejich schopnosti jsou napříč odvětvími zcela nepostradatelné a IT není výjimkou. Naskočit do této kariéry však pro ženy mnohem více než pro muže představuje nelítostný boj s hluboce zakořeněnými předsudky. Cožpak jste neslyšeli tu povídačku o tom, že je IT ryze chlapská záležitost?

Právě vžité stereotypy bohužel vytvářejí silnou genderovou nerovnováhu, která je patrná nejen na trhu práce, ale rovněž ve vzdělávacích institucích. Ačkoliv podle statistik Eurostat převažují v přihláškách na vysokou školu ženské zájemkyně o studium, technické obory známé pod zkratkou STEM jsou ženami zastoupeny pouze z jedné třetiny. Podobně nevyvážené je i pracovní prostředí – zatímco v odvětví ICT pracuje napříč Evropskou unií necelých 8 milionů profesionálů, pouze 18 % z nich jsou ženy, uvedla při debatě pořádané společností Huawei při příležitosti loňského Mezinárodního dne žen členka Evropského parlamentu Maria da Graça Carvalho.Tuto životní cestu přitom z velké části ovlivňuje podpora, které se dívkám dostává v průběhu formativních let. Velký vliv proto má již vzdělání na základní škole, dívky ovšem už zde ve většině případů naráží na genderové předsudky. „Děvčata od začátku slyší, že nejsou technicky zdatná, že to není obor pro ně, že jim nejde matematika. U nás na přijímačkách na čtyřleté gymnázium dívky v patnácti letech nemají sebevědomí na to, aby mohly jít studovat IT,“ uvedla ředitelka a zřizovatelka 1. IT Gymnázia Markéta Fibigerová v rámci debaty vysílané pořadem Pod lupou. Talent přitom mají dívky obrovský, i proto se do situace vkládají čím dál více také velké technologické společnosti. Jednou z nich je například Huawei.

Vzdělání pro studentky i profesionálky

„Dnešní doba je o technologiích a žen je v tomto oboru strašně málo,“ říká Dina Mašínová, manažerka projektů společenské odpovědnosti české pobočky společnosti Huawei. Ve spolupráci s neziskovou organizací Czechitas, která již osmým rokem pomáhá zpřístupnit výuku digitálních dovedností hlavně ženám a mladým lidem, Huawei v loňském roce podpořila letní vzdělávací kempy IT pro dívky a na podzim rozjela výukový program IT pro středoškoláky. „Uvědomujeme si, že se náš trh potýká s obrovským nedostatkem talentů s technologickým vzděláním a proto věříme, že darovat vzdělání je tím nejlepším příspěvkem pro budoucnost nejen mladých lidí a žen a dívek, ale celého Česka,“ dodává Mašínová.

Na dívky apeluje také vysokoškolský program Seeds for the Future nabízející školení od nejlepších expertů Huawei. Loňského ročníku tohoto programu se dívky zúčastnily z jedné třetiny a když přišlo pozvání na konferenci talentů ve finských Helsinkách, ocenění pro nejlepšího studenta programu Seeds for the Future za Česko a Slovensko jela přebrat právě úspěšná absolventka. Programy Huawei jsou až na výjimky globální a talentované dívky si tak vedle cenných znalostí mohou budovat i mezinárodní síť kontaktů, ať již přátelských či pracovních. Populární je tak nejen Seeds for the Future, ale i letní Summer School for Female Leadership či zimní obdoba programu.

Naplňte svůj potenciál

Vzdělávací aktivity společnosti Huawei pokrývají téměř každou věkovou skupinu a vedle studentů se zaměřují i na ty, kteří si chtějí rozšířit znalosti, i když se již v oboru pohybují. Příkladem je Women Developers Program, který je zaměřen na rozvoj ženského talentu a budování více inkluzivního prostředí v oblasti ICT. Jeho cílem je poskytnout ženské části populace větší prostor k dalšímu odbornému vzdělání a podporu k navrhování řešení, která pomohou utvářet lepší, technologicky vyspělejší svět. Do programu se mohou zapojit vývojářky z kterékoliv země, a Huawei proto vyzývá i české ženy se zápalem pro IT, aby se neváhaly přidat.

"Ženy mají ohromný talent a potenciál vést technologické inovace."

Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace společnosti Huawei

 
Podle průzkumu s názvem Firma 4.0, který připravila agentura IPSOS pro Asociaci malých a středních podnikatelů, zaměstnávalo ke konci roku 2019 pouze 19 % malých a středních podniků v České republice mezi svými IT zaměstnanci ženy. Podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je tak naše země v rámci Evropské unie v tomto ohledu pozadu. Budování digitální gramotnosti a hloubková specializace jsou však klíčové pro digitalizaci průmyslu, který patří k ekonomickým pilířům naší země, a vyžadují si proto speciální pozornost.

„Věříme, že v  digitálním věku musí být ženám poskytován dostatek příležitostí pro zapojení se do technologických oborů a zároveň umožněn otevřený přístup k oborovému vzdělání. Ženy mají ohromný talent a potenciál vést technologické inovace a naše programy jim mohou pomoci tento talent rozvíjet a objevit příležitosti, ve kterých budou moci naplno využít svého potenciálu,“ říká Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace společnosti Huawei. Nesmírně proto záleží na vytváření vhodných platforem speciálně pro ženy i na adekvátní podpoře a motivaci. Doufáme, že již zanedlouho dokážeme tuto statistiku společně změnit.