Pokrok zvaný 5G: Nová generace sítí je výrazně rychlejší a energeticky účinnější

Pokrok zvaný 5G: Nová generace sítí je výrazně rychlejší a energeticky účinnější

Debatou o ekologicky šetrných řešeních zahájila společnost Huawei barcelonský veletrh Mobile World Congress 2021. Reaguje tak na soudobé výzvy, jimž lidstvo čelí. Které považujete za hlavní?

Všichni si uvědomujeme, že globální změny klimatu jsou rizikem pro celý svět a je nutné čelit tomu společně. V Evropské unii máme plán Green Deal, který má za cíl řešit změnu klimatu a zároveň zachovat ekonomickou udržitelnost. Je jasné, že k cílům Green Dealu budou muset přispívat všechny společnosti, které v Evropě působí, včetně té naší. Cíle snížit emise skleníkových plynů nejméně o 55 % do roku 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 tak samozřejmě podporujeme.

Co ona podpora konkrétně znamená?

Především spolupracujeme s našimi zákazníky na snižování uhlíkové stopy celého ICT průmyslu. Na první pohled se zdá, že informační technologie jsou velmi ekologické, nemají komíny, ze kterých by se kouřilo, nezapáchají, neznečišťují životní prostředí odpadky, jsou relativně snadno recyklovatelné. Jenže jen třeba datová centra se podílí na celé spotřebě energie v EU asi dvěma procenty, ostatní ICT technologie „přispívají“ k uhlíkové stopě minimálně podobným podílem. Je proto potřeba se soustředit jak na spotřebu energie, tak efektivitu. Například přechod ze zastaralých technologií na optické připojení k internetu by v Evropě znamenal roční snížení emisí o 1,8 milionu tun oxidu uhličitého. To je pro představu ekvivalent vysazení 80 milionů stromů.

Dále využíváme digitální technologie k dosažení účinnějšího hospodaření s energiemi, dalo by se říci, že k řízení wattů používáme bity. Digitalizace energetického průmyslu, tedy využívání nejnovějších technologií včetně umělé inteligence, vysokorychlostní konektivity a cloud computingu zvyšuje energetickou účinnost a podporuje udržitelný rozvoj.

A nakonec prostřednictvím řešení ICT podporujeme i další průmyslová odvětví ve snížení jejich uhlíkové stopy. Odhadujeme, že pomocí vyššího nasazení ICT technologií lze snížit celkové globální emise až o 20 %. Digitální technologie jsou klíčem k tomu, aby pomohly průmyslu dosáhnout cílů uhlíkové neutrality.


Pro plné pochopení strategie a významu společnosti je potřebné o ní vědět více. Takže, co vše Huawei představuje?

Když se řekne Huawei, české spotřebitele jako první asi napadnou chytré telefony a tablety. Huawei ale v Česku působí již od roku 2005 a kromě spotřební elektroniky se věnujeme hlavně produktům a službám pro firemní zákazníky. Jsme dodavateli telekomunikační infrastruktury pro mobilní i pevné operátory, naše ICT portfolio zahrnuje například cloudové služby, řešení a zařízení pro datová centra, optické sítě a mnoho dalšího. Na globální úrovni je záběr Huawei ještě širší, ať už se jedná o vývoj v oblasti umělé inteligence, fotovoltaiky a ukládání energií, inovativní řešení pro automobilový sektor, inteligentní dopravu a průmysl, smart cities a mnoho dalšího.

Jste nadnárodní společnost, jakými principy se řídíte ve své práci?

Kličový je dlouhodobý vztah s našimi zákazníky, na tom si zakládáme. Bez důvěry našich zákazníků bychom přestali existovat. Logicky je tak orientace na potřeby zákazníků jednou ze čtyř klíčových hodnot. Zároveň se firma i jednotliví pracovníci musí umět poučit ze svých úspěchů i chyb. Růst prostřednictvím reflexe je nedílnou součástí naší firemní DNA.

A pokud jde o Evropu a Českou republiku?

Klíčové hodnoty, jako orientace na zákazníky, vytrvalost, odhodlanost a růst jsou univerzální bez ohledu na kontinent, kde Huawei působí. Tyto hodnoty jsou v naší DNA a umožňují nám úspěšně rozvíjet naše podnikání i přispívat k modernizaci a digitalizaci. Jak jsem říkal, v České republice jsme již od roku 2005, v Evropě již od roku 2000. Ačkoliv je naše centrála v Číně, Huawei působí ve více než 170 zemích světa. Naše kultura je tak vždy kombinací globálního a lokálního přístupu a lidí.

Velmi diskutovaným tématem jsou 5G sítě. Otázku bych rozdělil na dvě části, první je, v čem je jejich hlavní přínos pro rozvoj Česka?

Čistě z technického pohledu jsou 5G sítě evolucí předchozích generací, mohou přinést mnohem vyšší přenosové rychlosti, nižší latenci a vyšší kapacitu než 4G sítě. Mohou být příležitostí pro nové obchodní modely spolehlivého připojení stále většího počtu zařízení k internetu, jako jsou chytré domácnosti, dveřní zámky, bezpečnostní kamery, automobily, psí obojky, hodinky a podobně. Technologie 5G je pro internet věcí důležitá. Nicméně klíčová je v průmyslu, kde se dá využít potenciál v automatizované výrobě, řízení strojů na dálku bez sebemenšího zpoždění, ale i třeba pro autonomní dopravu. A nesmíme zapomínat ani na aspekt udržitelnosti. Sítě 5G jsou 20krát energeticky efektivnější než 4G sítě co se týče spotřeby energie na přenesenou jednotku dat. Například datový provoz o objemu pět terabajtů potřebuje v 5G sítích 1 kWh elektrické energie. Při využití 4G technologie by stejný objem energie stačil na přenos jen 200 GB.

V druhé bych se chtěl zeptat, zda představují hrozbu pro lidské zdraví a bezpečnost planety? Konkrétně mám na mysli vypouštění satelitů, kterých mají kroužit kolem Země desetitisíce.

Na stejných kmitočtech, jako poběží 5G nejen v Česku, fungovalo donedávna televizní vysílání. TV vysílače měly výkon několikanásobně vyšší, než mají 5G vysílače. Technologie 5G je budována na základě znalosti mobilních technologií 2G, 3G a 4G, kterou jsou za více než dvě desítky let dobře zmapovány a nebyly prokázány žádné negativní vlivy na lidské zdraví. Pravidla a normy určené legislativou k ochraně zdraví před případnými účinky elektromagnetického pole jsou striktně nastaveny jak na úrovni Evropské unie, tak i samotné České republiky, a zahrnují nejnovější technologie včetně sítí 5G. Pokud zmiňujete satelitní připojení k internetu, to je jiná technologie, která aktuálně nemá s 5G příliš společného.

Výzkum a vývoj není levná záležitost, nicméně je to lidově řečeno, daň pokroku. Na které hlavní oblasti se zaměřujete?

Výzkum a vývoj jsou jedním z našich základních stavebních kamenů. Huawei dlouhodobě investuje více než 10 % ročních tržeb od oblasti výzkumu a vývoje. Například v loňském roce to bylo téměř 22 miliard dolarů. V poslední dekádě tak prostředky směřující do R&D překonaly 110 miliard dolarů. I proto je Huawei jedním z nejúspěšnějších subjektů, co se získaných patentů týče. Na konci roku 2020 jich společnost Huawei držela přes 100 tisíc. Primárně investujeme vývoje v našich klíčových oblastech podnikání – tedy telekomunikační sítě, ICT řešení, umělá inteligence, cloud computing, ale i fotovoltaika či řešení pro automobilový průmysl. A jako firma jsme výjimeční ještě v jedné oblasti – z našich celkově 194 000 zaměstnanců je jich 105 000, tedy více než polovina, ve vědě a výzkumu.

Digitalizace, internet věcí, umělá inteligence, to vše má přispět k lepšímu životu lidí na Zemi. Bude tomu tak, nehrozí, že se technika vymkne člověku z rukou nebo se postaví proti němu, samozřejmě s přispěním člověka?   

S moderními komunikačními technologiemi je to podle mého názoru stejné, jako s jakýmkoliv jiným objevem v lidských dějinách. Jsem ale optimista a věřím, že se lidstvo během vývoje dostatečně poučilo a použije ICT technologie jen pro zlepšení života všech obyvatel na planetě. To je ostatně i misí společnosti Huawei - zajistit dostupnost digitálních technologií pro každého člověka, domácnost a organizaci, aby byl svět plně propojený a inteligentní.

Kybernetická bezpečnost a ochrana dat je samo o sobě velké téma. Jaká je filozofie společnosti v této oblasti?

Společnost Huawei působí, jak jsem již řekl, ve 170 zemích a pečuje o 3 miliardy zákazníků po celém světě. Za svou 34letou historii působení nedošlo k jedinému úniku informací nebo bezpečnostnímu incidentu. Huawei je jednou z nejčetněji nezávisle auditovaných společností a na její technologie spoléhá 45 z 50 největších světových operátorů. Po celých dvacet let fungování v rámci Evropy se společnost drží unijních i národních pravidel. Huawei je zároveň jeden z klíčových přispěvatelů v oblasti vytváření bezpečnostních standardů 5G. Kybernetická bezpečnost je záležitost technických standardů, norem, odbornosti a bez společné spolupráce a úsilí celého ICT odvětví není možné vytvořit robustní systém, který bude důvěryhodný pro všechny.

Pokud jde o její zákazníky, nemusí se obávat o svá data?

Společnost Huawei nevlastní a neprovozuje žádné sítě, takže s žádnými zákaznickými daty ani neoperuje. A jak jsem uvedl, za aktuálně 34letou historii společnosti Huawei nedošlo k jedinému závažnému bezpečnostnímu incidentu. Kybernetická bezpečnost je jednou z našich hlavních priorit. Ale úkolem naší společnosti je vyrobit technologie tak, aby splňovaly bezpečnostní standardy, provoz a správná konfigurace už je odpovědností našich zákazníků, kterým s tím samozřejmě pomáháme v rámci vzájemného obchodního vztahu.

Na webu společnosti jsem si přečetl spoustu zajímavostí, zaujalo mne například, že Huawei mění podobu skladování energie v komunální sféře. Můžete to více konkretizovat?

To se opět vracíme k tématu udržitelnosti, uhlíkové neutralitě, obnovitelným zdrojům. Vývoji fotovoltaických řešení se Huawei věnuje již déle než deset let. Začínali jsme například s panely pro vysílače mobilních sítí. Své dlouholeté ICT zkušenosti jsme využili pro rozvoj fotovoltaiky a propojili tak oba světy. Huawei tak není pouze výrobcem fotovoltaických panelů, ale producentem kompletních řešení pro své zákazníky, jak firem, tak domácností, včetně bateriových systémů na ukládání energie.

Přibližte nám prosím další novinky a řešení z „kuchyně“ Huawei, které mohou udělat svět lepší než je?

Technologie jsou skvělé, ale neměli bychom zapomínat na to nejdůležitější, a to jsou lidé a jejich vzdělávání. Poslední měsíce nám ukázaly, jak je důležitá digitalizace, nejen v České republice. Zároveň nám tato doba odhalila i to, jaké skupiny v populaci vůbec nemají k moderním technologiím přístup. Proto je jednou z našich nejvyšších priorit takzvaná digitální inkluze. Bez potřebného vzdělávání těch uživatelů, kteří nemají zkušenosti v on-line prostředí, by tedy čistě jen poskytnutí techniky bylo jen částečným řešením problému.

Zároveň nejen v České republice investujeme do lepší budoucnosti země a jejích obyvatel. Na podzim proběhlo další kolo našeho výukového programu Seeds for the Future pro studenty technických univerzit, kteří dostali příležitost získat zkušenosti v naší vysoce inovativní společnosti. To se odráží mimo jiné i ve skutečnosti, že se globálně více než polovina našich zaměstnanců nějakým způsobem podílí i na vědeckých, vývojových a výzkumných aktivitách. Na začátku akademického roku jsme zahájili spolupráci s vybranými univerzitami na novém stipendijním programu, který je součástí aktivit v rámci programu Seeds for the Future. Do budoucna bychom chtěli studentům nabídnout i možnosti stáží, přednášek, seminářů a workshopů, které budou zaštiťovat naši experti.

Zdroj: časopis CzechIndustry 4/2022