Proč je Evropský rok dovedností důležitý pro EU?

Proč je Evropský rok dovedností důležitý pro EU?

EU se stále potýká s kritickým problémem, jenž bude bránit dosažení jejích ambiciózních cílů, pokud nebude okamžitě a odpovídajícím způsobem řešen: s nedostatkem digitálních dovedností. V dnešní dynamické digitální ekonomice je k uvolnění digitální transformace a k podpoře hospodářského růstu zapotřebí digitálních talentů. Digitální ekonomika navíc může Evropě umožnit přetvořit její postavení v průmyslové oblasti.

Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI), který od roku 2014 vypracovává Evropská komise, sleduje digitální výkonnost Evropy a stanovuje opatření, která musí členské státy zavést jednotlivě i na úrovni EU, aby pokročily na cestě digitální transformace. Ročenka 2022 poskytuje pozoruhodný přehled: digitalizace v EU je sice nerovnoměrná, ale objevují se určité známky konvergence. Většina zemí EU, které před pěti lety vykázaly nejnižší úroveň digitalizace, postupuje rychleji než ostatní.

 

Tři digitální výzvy

Digitální výzvy stále zůstávají prioritou EU, která však nevykazuje dostatečné výsledky ve třech kritických oblastech, z nichž každá vyžaduje značné investice, aby Unie dokázala konkurovat na globální scéně a udržela si průmyslový náskok. Jde o tyto oblasti:

  • Digitální transformace malých a středních podniků, jež jsou páteří evropské ekonomiky a představují 99 % všech podniků v EU, zaměstnávají přibližně 100 milionů lidí a vytvářejí více než polovinu evropského HDP.
  • Zavádění pokročilých sítí 5G, jejichž plné ekonomické účinky se pravděpodobně celosvětově projeví do roku 2035. Technologie 5G podpoří celou řadu průmyslových odvětví, včetně nových vertikál, jako je automobilový průmysl, a vytvoří v Evropě přímo i nepřímo až 2,3 milionu pracovních míst.
  • Rozdíl v digitálních dovednostech. Více než 90 % profesních pozic vyžaduje alespoň základní úroveň digitálních dovedností, jelikož používání digitálních technologií se rozšiřuje do všech odvětví – od obchodu přes dopravu až po zemědělství.

 

Na straně inovací založených na talentu

Již 20 let společnost Huawei podporuje rozvoj talentů v EU a jejich digitální vzdělávání. Svůj stěžejní CSR projekt Seeds for the Future zde rozeběhla 2011 a od té doby jím v  27 zemích EU prošly tisíce studentů. Ti získali pokročilé digitální dovednosti v oblasti 5G, umělé inteligence, počítačového cloudu, internetu věcí, zpracování dat, průmyslových trendů, digitálního obchodu a kybernetické bezpečnosti. Zároveň jim umožnil získat praktické zkušenosti v odvětví informačních a komunikačních technologií a osvojit si i tzv. měkké dovednosti, například multikulturní management, udržitelnost a leadership. Za posledních 10 let vyškolila společnost Huawei prostřednictvím programů jako je Seeds for the Future v Evropě více než 30 000 odborníků na informační a komunikační technologie.

Na základě desetiletých zkušeností s rozvojem talentů zahájila společnost Huawei v Itálii pilotní iniciativu pro malé a střední podniky na podporu průmyslové spolupráce. Od roku 2021 jsou nejnadějnější studenti z italského programu Seeds for the Future umisťováni na plně sponzorované stáže v partnerských malých a středních podnicích, které realizují programy digitální transformace. Z údajů vyplývá, že malé a střední podniky jen zřídka nabízejí svým zaměstnancům vzdělávací programy, což snižuje jejich šance prosadit se v digitálním světě. Podporou spolupráce mezi nadnárodními podniky a malými i středními podniky mohou firmy získat vynikající digitální talenty, což podpoří jejich celkový růst, výkonnost a možnosti zapojení do hodnotového řetězce ICT. K dnešnímu dni program inicioval dvanáct stáží u partnerských malých a středních podniků, což vedlo k vytvoření sedmnácti pracovních míst na plný úvazek v odvětví energetiky a elektřiny.

Chceme-li však adekvátně reagovat na problém digitálních dovedností, je třeba nejprve překonat jinou překážku: nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, jenž negativně ovlivňuje hospodářskou konkurenceschopnost či růst, zvyšuje nezaměstnanost, podkopává sociální začlenění a vytváří vysoké hospodářské a sociální náklady.

 Jedním z přínosných řešení je propojení mezi průmyslovým a akademickým světem.

Společnost Huawei zahájila v roce 2014 ve spolupráci s univerzitou v Alicante svou první ICT akademii v Evropě. Huawei ICT Academy je neziskové partnerství, v jehož rámci Huawei spolupracuje s vysokoškolskými učiteli a univerzitami na společném vývoji kurzů, založených na znalostech společnosti Huawei v oboru, technických znalostech a analýze situace v odvětví. Akademie zahrnuje standardní systém certifikace talentů společností Huawei, s praktickými kurzy navrženými tak, aby splňovaly požadavky na vysoce kvalifikované pracovníky v oboru. Kurzy pokrývají různé technické oblasti, například routing a switching, správu a ukládání dat, WLAN, cloud computing, big data, IoT a AI. Očekává se, že jich v příštích pěti letech využije 200 000 ICT odborníků z Evropy.

 

#MapTheGap: mezinárodně uznávaná kampaň zaměřená na digitální dovednosti

Huawei působí v Evropě a pro Evropu. Mluvíme s našimi partnery a zainteresovanými stranami, abychom porozuměli jejich problémům a společně pokročili dále. To byl základ bílé knihy, kterou jsme vydali v dubnu 2022 společně s Ernst & Young a ALL DIGITAL – předním celoevropským sdružením, zaměřeným na rozvoj digitálních dovedností.

Zpráva s názvem Strategie pro řešení nedostatku digitálních dovedností v EU identifikuje oblasti příležitostí a upozorňuje na zásadní zjištění: Evropanům často chybí porozumění pro potřebné digitální dovednosti. A kvůli tomu postrádáme povědomí o tom, jaké digitální dovednosti bychom si měli osvojit. Na podporu těchto zjištění a zvýšení povědomí o zmíněných výzvách a příležitostech vyvinula společnost Huawei se svými partnery kvíz digitálních dovedností, jehož prostřednictvím si dokáže každý Evropan zjistit, jaké digitální dovednosti si může zdokonalit. Cílem kvízu je zmapovat a personifikovat nedostatek digitálních dovedností pomocí šesti různých osobností, vytvořených podle rámce digitálních kompetencí (DigComp 2.2) Evropské komise.

#MapTheGap nabízí jednoduchý, ale účinný nástroj pro zjednodušení složitého problému. Společnosti Huawei a ALL DIGITAL byly oceněny za kampaň v rámci Association Excellence Awards 2022, kdy získaly zlatou medaili za nejlepší osvětovou kampaň a dvě bronzové medaile.