Slabina jménem uživatel: Kde začíná a končí bezpečnost online (nejen sítí 5G)

Slabina jménem uživatel: Kde začíná a končí bezpečnost online (nejen sítí 5G)

Sítě páté generace jsou v současnosti z hlediska kyberbezpečnosti těmi nejkomplexnějšími a také nejlepšími, které jsme zatím stvořili. Potvrzují to jejich výrobci, zástupci bezpečnostní komunity i poskytovatelé služeb. Navzdory tomu mají svoji Achillovu patu, proti níž jsou obvykle bezbranní výrobci technologií i provozovatelé sítí a připojení. Jak je vidět na mnoha případech poslední doby, nejslabším článkem důmyslně propracovaného systému zajištění bezpečnosti je opět uživatel.

5G sítě jsou s námi v Česku už téměř tři roky. Operátoři je začali testovat v létě roku 2019, o rok později již O2 nabízel svým zákazníkům první komerční 5G služby. Během několika měsíců je spustili také Vodafone a T-Mobile a dnes je sítěmi 5G alespoň částečně pokryta většina velkých českých měst i menších obcí. Podle průzkumu společnosti IPSOS však ještě nedávno téměř polovina české populace pokrytí novou generací sítí nevedla v patrnosti, a to navzdory hlasitým veřejným debatám o důležitosti stabilního internetového připojení, jež podnítila pandemická situace a nárůst práce z domova. Ačkoliv si telefon s podporou 5G sítí pořídila, nebo o jeho koupi uvažovala zhruba polovina české populace, téměř tři čtvrtiny Čechů před méně než rokem svorně přiznávalo jeden znepokojivý fakt: o nových sítích jim chybělo dostatek informací, a to i přestože Česko je průmyslová země a 5G sítě budou mít vysoké využití právě v průmyslových aplikacích.

Průzkum IPSOS odhalil pouze špičku ledovce. Obecně je podle něj problematika 5G sítí v České republice bližší mužům, mladším lidem ve věku 18 až 26 let a lidem s vysokoškolským vzděláním. Právě tyto skupiny také nejčastěji výstavbu nových sítí podporují. Pocit neznalosti tématu pak trápil zejména starší vzorek populace nad 54 let. Tato věková kategorie také patří v technologickém prostředí mezi zranitelnější. Překotný technologický vývoj tuto skupinu zastihl s odrostlejšími dětmi, porozumět technologiím se neučili společně. Nejsou připraveni na digitalizaci společnosti a v této oblasti zatím značně pokulhává celoživotní vzdělávání. Mimo povolání má většina lidí technologie spojené se zábavou a odreagováním, ale už si neuvědomuje možná rizika a nebezpečí a dopouští se v online prostoru fatálních chyb, jako kdyby nic zlého nehrozilo.

Jenže tak to není. Kombinace všech výše zmíněných faktorů spolu s rychlostí, jakou se technologický pokrok žene kupředu, přispívají k prohlubování velmi nešťastného problému: zabezpečení vlastních technologií nevěnujeme dostatečnou pozornost. Dle průzkumu portálu E-Bezpečí přibližně 60 % respondentů ve věku nad 55 let nepoužívá bezpečné heslo. Ale nejedná se jen o tuto věkovou skupinu, chyby dělá většina populace. Stačí si zodpovědět pár základních otázek: jak silná jsou vaše hesla a pro kolik účtů najednou používáte jedno a to samé? Vstupujete do vašeho mobilního bankovnictví či zadáváte své přihlašovací údaje připojeni na veřejnou a možná nezabezpečnou Wi-Fi? A kdy jste naposledy provedli update svého routeru v domácnosti?

Klíčem k bezpečné technologické budoucnosti je tak stejně jako u mnoha dalších témat vzdělávání a celoživotní zvyšování kvalifikace, jsou to právě neopatrní uživatelé, kteří nevědomky otevírají bránu pro různé útoky. A nejde jen o drobná neštěstí spojená s jednotlivci, smutným příkladem jsou i hackerské útoky na české nemocnice a jiné vládní či nevládní instituce. Povinností všech špiček v oboru, ale i jedním z hlavních cílů státu by tak mělo být usilovné vzdělávání a informování lidí napříč věkovými skupinami i povoláním, od mateřských škol až po domovy seniorů, institucionální i individuální. Zde totiž předávání technologických znalostí z generace na generaci zatím úplně nefunguje a pokud, tak obráceně, protože jejich ovládání je pro děti neuvěřitelně intuitivní – starší se tak nově učí od mladších. Učte se od vlastních dětí, vnoučat, mladých lidí, technologickou mezigenerační solidaritu můžete oplatit společenskou výchovou, co je a co není vhodné ve fyzickém světě, což obvykle platí i pro ten online svět.

Svou povinnost vzdělávat vnímáme i my v Huawei. Českým studentům letos v říjnu již sedmým rokem dáme možnost, byť aktuálně pouze virtuálně, vycestovat do našeho hlavního technologického hubu v čínském Šen-čenu, podporujeme vzdělávací programy pro ženy v technologiích, jako jsou například Summer & Winter School for Female Leadership či Women in Tech. Před dvěma lety jsme odstartovali kampaň #vbezpeci a pomíháme navigovat českou společnost v otázkách bezpečného chování na internetu, zejména v případě dětí či seniorů. Před námi je však dlouhá cesta a sami ji zvládnout nemůžeme. Vzdělávat musíme společně jako celek – výrobci technologií, operátoři, prostřednictvím výuky na školách stát, klíčem však pořád zůstává výchova a formování v rámci rodiny. Jen tak lze nových technologií využívat bezpečně a v plném rozsahu jejich možností – ať už se jedná o 4G, 5G či jakékoliv předchozí a následující generace. A stejně všechny lidské generace.

Autor: Pavel Košek, ředitel komunikace a odborník na online bezpečnost ve společnosti Huawei