Souboj vynálezců: Evropa eviduje rekordní počet patentových přihlášek

Souboj vynálezců: Evropa eviduje rekordní počet patentových přihlášek

Inovace hýbou světem, a to navzdory pandemii, válečné agresi i ekonomickému útlumu. Jen v loňském roce se podle dat zveřejněných Evropským patentovým úřadem počet patentových přihlášek zvýšil na 188 527. Znamená to, že se konečně blýská na lepší časy?

Patentové přihlášky jsou jedním z jasných ukazatelů investic společností do výzkumu a vývoje. Jejich rostoucí počet v loňském roce, který o 2,5 % překonal rok 2021, dokládá, že navzdory ekonomické nejistotě po celém světě jsou inovace stále nanejvýš důležitou součástí firemních procesů. Inovuje se všude – od biotechnologií přes zdravotnictví až po dopravu. „Inovátoři soustavně pracují na příchodu chytřejší budoucnosti, zejména nyní, kdy čtvrtá průmyslová revoluce začíná ovládat naše životy, průmysl i další obory,“ prohlásil šéf Evropského patentového úřadu António Campinos. A jak je vidět, zdaleka se nejedná jen o velké hráče ze zámoří.

Bodují i menší podniky

Při pohledu na statistiky je potěšující ujištění, že ačkoli v počtu podaných přihlášek tradičně dominují technologicky pokročilé velmoci, jako jsou USA, Čína či Japonsko, na domácím poli se stále daří také evropským zemím. Co se počtu podaných žádostí týče, jsou mezi pětkou nejaktivnějších zemí Německo a Francie. Velmi dobře si vedou také Švýcaři, Holanďani a Švédové, kteří se dostali do první desítky. Česká republika stojí na 34. místě a s počtem 219 podaných patentových přihlášek jsme více než čtyřnásobně převálcovali naše slovenské sousedy.

Nejnovější data poukazují také na to, že každou pátou přihlášku, jíž v loňském roce patentový úřad obdržel, podal menší či středně velký podnik, tedy firma s méně než 250 zaměstnanci. Nezahálela ani akademická sféra, která v loňském roce stála za 7 % podaných přihlášek.

Prim hrají technologie

Největší inovační boom probíhal stejně jako v předchozích letech v odvětví technologií, kde počet přihlášek oproti předloňskému roku vyskočil o 11,2 %. Premiantem v tomto sektoru se opět stala společnost Huawei, jež podala bezmála o tisíc patentových přihlášek více než druhý největší hráč v pořadí, technologický gigant LG. Na třetím místě stanula americká společnost Qualcomm následovaná jihokorejským Samsungem.

Patenty pomáhají společnostem chránit své intelektuální vlastnictví a zároveň propagovat vlastní inovace. Taktéž umožňují licencování vyvinuté technologie, uzavírání spolupráce s partnery a slouží i k lákání investorů. Evropský patentový úřad každoročně pořádá Evropské ceny pro vynálezce, které jsou přehlídkou nejzajímavějších produktů či služeb souvisejících se schválenými patenty. Například v loňském roce v soutěži excelovala robotická vnější kostra, která pomáhá dětem upoutaným na invalidní vozík znovu objevit radost z chůze, či bakterie schopná požírat kovy ve znečištěných přírodních ekosystémech. 

Patentové přihlášky lze podávat pro technické vynálezy v jakémkoli odvětví. Od jejich podání však může trvat několik let, než finální výrobek spatří světlo tržního světa. K publikaci přihlášek nicméně dochází již 18 měsíců po podání a novinky jsou tak snadno dohledatelné ve veřejné databázi patentů. Například bezplatná databáze Espacenet provozovaná Evropským patentovým úřadem obsahuje více než 140 milionů patentových dokumentů z celého světa od roku 1782 až po dnešek.