Technologie 5G: Klíčový krok k dosažení čisté nuly

Technologie 5G: Klíčový krok k dosažení čisté nuly

V současném světě, kde ekologická udržitelnost hraje stále větší význam, se technologie stávají rozhodujícím nástrojem pro dosažení neutrálního provozu. Aby se předešlo budoucím ekologickým katastrofám, musí být nárůst globální teploty udržován pod 1,5 °C v porovnání s obdobím průmyslové revoluce. K dosažení tohoto cíle je podle OSN třeba snížení emisí o 45 procent do roku 2030 a do roku 2050 dosáhnout tzv. „čisté nuly“ (uhlíkové neutrality).

Společnost Huawei pracuje s potenciálem 5G sítí, které nabízejí významné energetické výhody. Díky vyšší přenosové rychlosti mají nižší spotřebu energie na jeden bit, a zároveň vyšší přenosovou kapacitu. S jejich využitím je možné snížit celkovou energetickou náročnost připojených zařízení a aplikací. A to vše může přispět ke snižování emisí skleníkových plynů.

Podle zprávy Mobile Net Zero od GSMA přispívá mobilní průmysl k produkci přibližně 220 milionů tun ekvivalentu oxidu uhličitého ročně, což představuje přibližně 0,4 % celosvětových emisí skleníkových plynů. Celý sektor informačních a komunikačních technologií (ICT) může však do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů v jiných odvětvích o přibližně 15 %.

Více než 90 % nákladů v telekomunikačním průmyslu jde na energii. V roce 2020 přispělo toto odvětví dokonce k 2 % světové spotřeby elektřiny. Jak tedy můžeme využívat nejnovější technologie ke snížení nákladů na energii? Mobilní síť páté generace se zaměřuje na energetickou efektivitu a nabízí inovativní řešení pro snížení spotřeby. Jejich protokoly například odstraňují zbytečné signály, využívají efektivnější kódovací schémata a umožňují řízení výkonu uživatelských zařízení. Jde tedy o zelenější a energeticky účinnější řešení.

Technologie 5G také využívají integrované RF moduly a pokročilé antény a díky technologii Massive MIMO umožňují přenášet stejné množství dat při nižší spotřebě energie. Díky tomu lze snížit spotřebu energie základnových stanic a optimalizovat jejich konstrukci.

Další inovace přináší využití centralizované rádiové přístupové sítě (C-RAN), jež umožňuje sdílení zdrojů a chladicích systémů mezi stanicemi, a přechod k modulárním nebo stožárovým stanicím, které využívají přirozeného chlazení a snižují energetickou spotřebu.

Další oblastí, kde nejmodernější sítě přinášejí významné změny, je doprava a logistika. Inteligentní dopravní systémy umožňují lepší plánování tras, snižování dopravních zácp a optimalizaci spotřeby paliva. To přináší nejen úspory, ale také snižuje negativní dopady na životní prostředí.

Využití technologií a nové možnosti pro efektivní využití energie můžeme uplatnit i v budovách. Díky inteligentním řešením a propojeným zařízením je možné monitorovat a řídit spotřebu energie s vysokou přesností. Inteligentní systémy optimalizují vytápění, klimatizování, osvětlení a další energeticky náročné procesy.

Do dnešní doby, už bylo 5G aplikováno do více než stovky odvětví, včetně energetiky, výroby, těžby, zdravotnictví, bankovnictví, veřejného sektoru a dalších, což pomohlo snížit emise uhlíku až o 800 milionů tun. Je zjevné, že rozvoj nových technologií je významnou příležitosti pro dosažení neutrálního provozu a ochranu životního prostředí. Huawei se aktivně zapojuje do výzkumu a vývoje ekologicky šetrných řešení. Energetická efektivita, podpora obnovitelných zdrojů energie, optimalizace dopravy a monitorování spotřeby energie v budovách znamenají jen některé z oblastí, kde 5G může výrazně přispět k dosažení udržitelné budoucnosti.