Transformace zdravotní péče pomocí inteligentní konektivity

Transformace zdravotní péče pomocí inteligentní konektivity

Pokročilé informační a komunikační technologie (ICT) a programy digitální transformace mění pravidla hry a stávají se nejvyšší prioritou pro země, které chtějí podpořit hospodářský růst či industrializaci, snížit chudobu, zlepšit život a zvýšit blahobyt lidí. Využívání digitálních technologií je totiž hnací silou inovací a pokroku téměř ve všech odvětvích hospodářství, včetně zdravotnictví, energetiky, dopravy, zemědělství, vzdělávání a sociálních služeb. 

Souvislost mezi ICT a HDP se intenzivně studuje a je prokázaná již několik desetiletí. ICT odvětví se zatím rozšířilo nad rámec toho, jak jsme jej chápali, a zahrnuje technologie, jako je cloud computing, umělá inteligence (AI), internet věcí (IoT) a zpracování velkých objemů dat. Kromě této silné spojitosti mezi ICT a HDP se v průběhu let objevila i další klíčová měření. Kupříkladu globální index konektivity (GCI) společnosti Huawei a cíle udržitelného rozvoje (SDG) definované Organizací spojených národů. 

Nové informační a komunikační technologie reálně otevírají cestu k rychlejšímu plnění cílů udržitelného rozvoje OSN. Několik zpráv a podrobných výzkumů již poskytlo hloubkovou analýzu, která dává do souvislosti výsledky země v oblasti ICT, její HDP a pokrok v plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Tyto analýzy ukazují, že cíle udržitelného rozvoje jsou přímo – a silně – spojeny s informačními a komunikačními technologiemi. Některé konkrétní cíle udržitelného rozvoje zlepšení v oblasti ICT ovlivňují více: SDG 3 - zvýšení blahobytu; SDG 9 - Průmysl, inovace a infrastruktura; SDG 5 - Rovnost žen a mužů; SDG 11 - Udržitelná města a komunity; a SDG 7 - Dostupná a čistá energie. 

Všechny cesty vedou do Říma 

Ať už se pro měření dopadu ICT na HDP použije jakýkoli ukazatel, všechny cesty vedou do Říma: vyspělé informační a komunikační technologie jsou hnací silou hospodářského růstu, a zároveň zlepšují životy lidí a jejich blahobyt. Tento článek se však zaměřuje na GCI společnosti Huawei a na to, jak může ovlivňovat klíčové oblasti národního rozvoje, jako je cíl udržitelného rozvoje č. 3 (zdraví a blahobyt). 

Index GCI vznikl v posledních pěti letech jako komplexní ukazatel, který umožňuje posoudit stav investic do infrastruktury ICT, přijetí inovací, zkušeností a budoucího potenciálu dané země. GCI porovnává a sleduje pokrok 79 zemí pomocí 40 ukazatelů v různých fázích pokroku. Zohledňuje také sociální a politické faktory či úroveň konkurenceschopnosti a hospodářského růstu země. Uveďme si rovnou konkrétní příklad: zvýšení GCI o jeden stupeň odpovídá zvýšení ekonomické produktivity o 2,3 %, zvýšení konkurenceschopnosti o 2,1 % a zvýšení inovací o 2,2 %.  

Na ekonomiku má stále větší vliv využití umělé inteligence. V roce 2019 byla zpráva GCI rozšířena o "inteligentní konektivitu", která pomáhá tvůrcům regulí pochopit rostoucí vliv umělé inteligence na globální ekonomiku. Inteligentní konektivita je definována jako výkonná konvergence širokopásmového připojení, cloudu, internetu věcí a umělé inteligence, která představuje další fázi digitální transformace. 

 

Pokročilá umělá inteligence a medicína 

Rozšíření informačních a komunikačních technologií do světa vědy a medicíny vedlo k různým inovacím, které zlepšily sektor zdravotnictví, a to nejen v oblasti diagnostiky a léčby, ale také v oblasti komunikace a řízení informatiky. Umělá inteligence a inteligentní konektivita jsou dalším krokem pro sociální a zdravotnické služby, protože mají potenciál doplnit práci kvalifikovaných lékařských odborníků. Svět se dnes potýká s nedostatkem lékařů a zdravotních sester, jichž chybí přes sedm milionů, zejména ve venkovských oblastech a rozvojových zemích s rychlým růstem populace. Zpráva GCI nabízí reálný příklad toho, jak může AI pomoci v oblasti diagnostiky, 

Výzvy, kterým lékaři a další zdravotníci čelí, jsou mnohdy vyčerpávající. Musejí zvládat narůstající množství papírování, které omezuje čas strávený s pacienty tváří v tvář, sledování nejnovějších výzkumů. Narůstají tak náklady a zvyšuje se pravděpodobnost chyb. Proto se objevují inovativní technologie, jako jsou virtuální zdravotní sestry, zdravotní asistenti, kamery s umělou inteligencí, automatická diagnostika a léčba. Tyto nové možnosti mají potenciál způsobit revoluci v lékařské praxi. GCI představuje konkrétní příklad toho, jak inteligentní konektivita a umělá inteligence otevírají cestu k novým screeningovým nástrojům, které v konečném důsledku zachraňují životy. 

AI: Překonání nedostatku patologů pro screening karcinomu děložního hrdla 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je rakovina děložního čípku čtvrtou nejčastější rakovinou u žen. Včasná diagnóza je rozhodující pro přežití, avšak dostupnost testů – které se provádějí při vyšetření pánve – je omezena nedostatkem licencovaných patologů, kteří mohou provádět screening. V Číně, kde je vysoká incidence tohoto onemocnění, jich púodle nedávné studie chybí až 90 000. Ve snaze bojovat s tímto problémem vyvinula čínská společnost zabývající se lékařskou diagnostikou test s využitím umělé inteligence, který je přesný z více než 99 %, a přitom vyžaduje pouhou desetinu času potřebného k provedení tradičního testu. 

Vývojáři získali za účelem trénování, ověřování a testování umělé inteligence 32 000 vzorků z více než 43 milionů vyšetření děložního čípku. Zatímco patologové při tradičním testu stráví zkoumáním vzorku pod mikroskopem v průměru šest minut, nový test s využitím umělé inteligence trvá pouhých 36 sekund. To představuje o 90 % vyšší efektivitu. Díky úspěchu této technologie nyní diagnostická firma zkoumá možnosti jejího využití v případě patologických stavů trávicího systému, ledvin, krve a prsu. 

Inteligentní konektivita a umělá inteligence vytvářejí hodnotu prostřednictvím spolupracujících ekosystémů 

Inteligentní konektivita vytváří největší hodnotu prostřednictvím spolupracujících ekosystémů, které využívají umělou inteligenci, cloudové služby a internet věcí k rozšíření vztahu mezi objemem a kvalitou dostupných dat. Pokud jsou pro umělou inteligenci k dispozici větší objemy relevantních a kvalitních dat, která může analyzovat, dokáže inteligentní konektivita přinést řešení, která umožní řešit skutečné problémy. Aby všechno mohlo hladce fungovat, musí být zajištěna těsná spolupráce mezi všemi stranami, včetně poskytovatelů ICT, výzkumníků z akademické sféry, tvůrců pravidel a regulačních orgánů i pracovníků z jednotlivých odvětví. 

Autor: Medhat Mahmoud 
Přeloženo z článku: Transforming Healthcare with Intelligent Connectivity – Huawei BLOG