Vzdálené řízení vlaků a vyšší bezpečnost železnic díky 5G na kolejích

Vzdálené řízení vlaků a vyšší bezpečnost železnic díky 5G na kolejích

Zásadní posun spočívá v dostupnosti 5G sítě pro moderní technologie pro železniční dopravu, například sledování pohybu vlaků, a do budoucna i jako zásadní komponent pro vzdálené řízení autonomních vlaků.

Internet ve vlacích nabízí už většina dopravců, avšak nejednou se každý z nás setkal s tím, že připojení je nedostatečné a nespolehlivé. Na řešení tohoto problému pracuje například Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) a další rozvoj internetu na železnicích nedávno podpořila i vláda, která vyčlenila 120 milionů korun na investice do telekomunikační infrastruktury 5G sítí na trasách Praha – Ostrava a Česká Třebová – Brno.

Lepší kvalita u sledování filmů nebo rychlejší surfování po internetu na cestě však znamenají jen začátek. V příštích letech se díky rychlejšímu připojení dočkáme sledování pohybu vlaků v reálném čase, zvýšení bezpečnosti na kolejích nebo uvedení v „život“ lokomotivy bez strojvedoucích.

Jak se uvádí na webu APMS, měření potvrzují, že signál v okolí železničních tratí je dostatečný. Proč se ale každý z nás občas setkal s nekvalitním připojením uvnitř vlaku? Soupravy totiž mobilní signál odrážejí. Tento problém má dvě řešení. Prvním je umístění opakovače signálu do každé soupravy, který signál zvenčí zachytí a rozvedou jej uvnitř vlaku. Druhou možností je další výstavba telekomunikační infrastruktury. Podél tratí by tak došlo ke zvýšení úrovně signálu nad rámec licenčních dohod a tím se zkvalitnilo připojení v některých soupravách i bez opakovačů.

„Pokud přemýšlíme o budování další infrastruktury 5G sítí, důležitým aspektem zůstává zapojení více dodavatelů technologií, neboť tím eliminujeme závislost na jednom dodavateli,“ dodává Zdeněk Lokaj.

 

Autonomní soupravy a digitální trať

Díky kvalitnějšímu a spolehlivějšímu připojení se však na železnicích budeme moci setkat i s dalšími novinkami. Například první autonomní vlak vyjel na české tratě už v roce 2021, šlo o testovací jízdu. Jejich zavedení do reálného provozu aktuálně kromě platné legislativy, která by umožnila provoz samořiditelných souprav, brání také nedostatečná infrastruktura 5G sítí. Jejich zavedení představuje pro rozvoj dopravy, včetně té železniční, zásadní milník.

A stejně tak i pro zvýšení bezpečnosti. Nehod na českých železnicích totiž přibývá. Jen v loňském roce bylo zaznamenáno 1 260 mimořádných událostí, při kterých zemřelo 240 lidí. Větší část této statistiky tvoří neukáznění řidiči nebo chodci, kteří zkříží cestu projíždějícímu vlaku, ale roste i počet případů, kdy je viníkem nehody strojvedoucí.

S nástupem autonomních lokomotiv se dá předpokládat, že těchto případů ubude, jelikož umělý „řidič“ není nepozorný a nedělá lidské chyby. Rozvoj 5G sítí na tratích umožní také instalaci většího počtu signalizací, které vlakovou soupravu včas upozorní na nebezpečí na trati. Strojvedoucí bude mít čas zareagovat s dostatečnou rezervou a vlakové soupravy, které k zastavení potřebují klidně až stovky metrů, se vyhnou srážce s překážkou na trati.

Kromě bezpečnosti se zvýší též rychlost a efektivita všech procesů na dráze, což v konečném důsledku ušetří nemalé peníze. Primát nejmodernější železniční trati v České republice aktuálně drží Švestková dráha. Tato regionální trať na Mostecku disponuje moderními technologiemi světové úrovně a využívá se i jako testovací trať pro samořiditelné vlaky.

Díky zlepšení vysokorychlostního připojení bychom se mohli dočkat doby moderních systémů také na ostatních českých železnicích. Ke zlepšení situace je určena i výzva Ministerstva průmyslu a obchodu, které v první fázi vyčlenilo 120 milionů korun na výstavbu vysílačů, pokládku optických kabelů připojujících základnovou stanici k páteřním sítím, zajištění elektrického napájení včetně možnosti využívat energie z fotovoltaiky a instalaci kontejnerů pro technologii.

„Zlepšení pokrytí mobilních sítí na hlavních železničních tratích pocítí v první řadě cestující, kteří si po cestě zavolají a přečtou e-maily, což samozřejmě všichni uvítají. Zásadní posun však spočívá v dostupnosti 5G sítě pro moderní technologie pro železniční dopravu, například sledování pohybu vlaků na železnici a do budoucna i jako zásadní komponent pro vzdálené řízení autonomních vlaků,“ uvádí Zdeněk Lokaj, expert na informační systémy v dopravě.